İdare Heyeti – Yönetim Kurulu

İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği, tüm faaliyetlerini Türk Dernekler Kanunu’na göre gerçekleştirmektedir. Derneğin asli görevi, Özel Alman Lisesi’nin yönetsel süreçlerini yapılandırmak ve idamesini sağlamaktır. Ayrıca dernek Federal Almanya Cumhuriyeti ile okul bina ve arsasının kullanım hakkı ile ilgili sözleşmeleri, ayrıca işveren olarak tüm öğretmenler ve çalışanların iş sözleşmelerini düzenler. Bunun dışında tüm finansal konular, okul binasının bakım-onarımı, yatırımlar ve eğitim ve öğretimin sürekli ve kalıcı bir şekilde gelişmesi konularından sorumludur.

Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır:

  • Mustafa Mithat Cin – Yönetim Kurulu Başkanı
  • Av. Prof. Dr. Hamide Özden Özkaya-Ferendeci – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Ahmet Kerim Erhan – Üye
  • Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu – Üye
  • Gonca Eser Kulaksızoğlu – Muhasip
  • Jochen Jakob Pröhl – Üye
  • Dr. Richard Wittmann – Yazman

Özel Alman Lisesi Yönetim Kurulu Vekili Aylin Sakarya, Yönetim Kurulu ile okulun tüm birimleri arasındaki bağlantıyı kurmaktadır ve  okul işleyişinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak  için gerekli olan tüm çalışmaları yürütmektedir.

 Aylin Sakarya Köhle - Yönetim Kurulu Vekili