Tarihçe
İstanbul Alman Lisesi, “Alman ve İsviçre Okulu” olarak 1868 yılında kurulmuştur. Mevcut bina, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1896 yılında inşa edilmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan kurum, Alman yurt dışı okulları arasında, kültürel bağlamda “karşılaşma okulu” olarak faaliyet gösterir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Meşrutiyeti ilân etmesinden sekiz yıl, Almanya’da ulusal birliğin kurulmasından iki yıl önce “Alman-İsviçre Okulu” olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel devrimler geçirmiştir. İstanbul Alman Lisesi, bu süreç içinde kendini yeniden tanımlayarak ve geliştirerek eğitim hayatına devam etmiştir. Sadece tek bir konuda hiç değişim göstermemiştir: her iki ülkeye ve kültüre de yakın olan nesiller yetiştirmek. Bu kültürel alışverişte, ülkelerin birbirlerine karşı anlayışı ve karşılıklı bağlılığın güçlendirilmesi temel alınmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye ile Almanya arasındaki tarihsel iletişimin gelişimi de okul kültürümüzde son derece önemli bir yer teşkil etmektedir.