Okul Aile Birliği

OKUL AİLE BİRLİKLERİ

Okul sadece öğretmen ve öğrencilerden oluşmamaktadır. Her şeyin yolunda gitmesini sağlayan, okul içindeki sürece dahil olan bir çok etmen vardır. Bu sürece herkesin katılması gerekmektedir ve ancak o zaman karar aşamalarına da dahil olabilirler.

Bu sürecin kusursuz işlemesi için gerekli olanlar:

  • Öğrenciler için SMV,
  • Öğretmen Kurul Toplantıları,
  • Okul Aile Birliği

Özel Alman Lisesi velileri okulda düzenli olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Okuldaki öğrencileri SMV (Öğrenci Birliği) temsil eder, velileri ise Türk ve Alman okul aile birlikleri.

TÜRK OKUL AİLE BİRLİĞİ

19 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçimle göreve gelen Özel Alman Lisesi Okul Aile Birliği M.E. B.’in ilgili yönetmeliği uyarınca, Okul-Aile arasındaki bütünleşmeyi, veli ve okul arasında iletişim ve işbirliğini sağlamayı, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayı ve okula maddi katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Okul Aile Birliği bir takım faaliyetleri bu yıl da sürdürmeyi planlamaktadır. Geçen yıllarda Alman Okul Aile Birliği ve Öğrenci Birliği (SMV) ile yapılmaya başlanılan ortak çalışmalar devam edecek ve geçen yıllarda olduğu gibi birleştirilen güçler ile yeni projeler gerçekleştirilecektir.

Okulumuz Okul Aile Birliği, her ayın son Perşembe günü sınıf temsilcileri ile toplantı yaparak okul ve veli arasında iletişimin güçlendirilmesine çalışmaktadır. Tüm velilere açık olan bu toplantılara katılımınız, bu konuda çabalarımıza destek olacaktır.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’ na aşağıdaki isimler seçilmiştir.  

Yönetim Kurulu:

 

Başkan:

Başak Dirim Gökçe Elal

Başkan Yardımcısı:

Dilara Dallıağaç

Sayman:

Fatoş Ünal

Yazman:

İlknur Helvacı

 Üye:

Mualla ElagözALMAN OKUL AİLE BİRLİĞİ

DE- Sınıfları Okul Aile Birliği çalışmalarını 01 Mayıs 2007 tarihli yönetmelik hükümleri gereği yürütmektedir.

Okul çatısı altında bir araya gelen öğrenciler, veliler ve okul idaresi arasında bir köprü oluşturma görevini üstlenmiş olan Okul Aile Birliği, seçilen sınıf veli temsilcisi olan velilerden meydana gelir. Okul Aile Birliği her iki eğitim ve öğretim döneminde de düzenli olarak ayda bir toplanarak, organizasyona yönelik konular hakkında görüşür, sınıf içi meydana gelmiş problemleri ele alır ve okul bünyesinde yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Okul İdaresi düzenli olarak okul binası renovasyon çalışmaları, Kılık Kıyafet Yönetmeliği ve benzeri konular hakkında Okul Aile Birliği’ni bilgilendirir. Okul Aile Birliği’nin toplantı tutanakları ilgili herkese açıktır ve isteyenler her zaman bu tutanaklara ulaşabilirler.

Okul Gelişimi çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda etkin projeler yürütülmekle beraber bu projeler konu ile ilgili tüm velilerin katılımına açıktır:

  • Okul çatısı altında bir araya gelen tüm ilgililer arasında iletişime yönelik proje ekibi
  • “Kültürlerin Buluştuğu Okul” isimli proje ekibi
  • “Yöntem Çalışmaları” isimli proje ekibi
  • Meslektaşlar arası ders ziyareti” isimli proje ekibi

Belirtilen projeler dışında üzerinde düşünülen ve bazı çalışmaların yürütüldüğü projeler şöyle sıralanabilir: Deprem ve acil durum önlemleri, Türk Okul Aile Birliği ile işbirliği, okul kantini ve eğitim- öğretim yılının bitimi için planlanan okul festivali.

Bizler, Okul Aile Birliği olarak, okulumuzu daha iyiye taşıyacak her türlü önerilerinizi memnuniyetle karşılar ve tüm velilerimizi çalışmalarımıza aktif destek sağlamaya davet ederiz. Bizlerle paylaşacağınız yapıcı önerilerinizi Okul Aile Birliği olarak ele alıp, tartışmalarımızı yürüttükten sonra ilgili makamlara ileteceğiz. Okul Aile Birliği siz velilere, bilgilenme, başka veliler ile iletişim kurma, okul idaresi ve öğretmenlerle daha iyi bir işbirliğine yönelik fikirlerinizi iletme ve çocuklarımız için genel anlamda iyi ve yapıcı bir okul ortamı yaratma olanağını sağlar.

Sorularınız ve önerileriniz varsa lütfen bizle iletişim kurun!

2023/2024 Eğitim Yılının Okul Aile Birliği Başkan:

Bayan Claudia Pahlhäuser


last update: 2023-11-17