Deprem ve Yangın Alarm Planı

Depremde uyulması gereken davranışlar

Ders sırasında:

 • Sınıf terk edilmemeli.
 • Sakin olunmalı; bağırılmamalı.
 • Pencerelerden ve düşebilecek nesnelerden uzak durulmalı.
 • Masa altında veya kapı eşiğinde korunmalı.
 • Özellikle vücudun baş ve yüz bölgelerini korumaya özen gösterilmeli.
 • Depremin ardından, öğretmenle birlikte okul yönetiminin açıklamaları beklenmeli.
 • Mutlaka sınıfça toplu halde kalınmalı.

Teneffüslerde:
Bina içindeki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Kapı eşiklerinde durmalı veya yakın bir sınıfa sığınmalıdır.
  (Yukarıda sıralanmış maddelere bakınız!).
 • Ana bina içinde kalınmalı, dışarıya çıkılmamalı; hızla merdivenleri terk etmeli ve bir sınıfa sığınmalı.
 • Okul yönetiminin talimatlarını beklemeli. (Acil çıkış yollarının değişmesi mümkündür.)

Bina dışındaki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Ana binaya yakın bir yerdeyseler; ana binaya girmeli, fakat merdivenlerde kalmamalılar.
 • Alçak binaların yanında veya boş alanlarda kalmalıdırlar (komşu bahçe duvarında, kantin).
 • Okul yönetiminin açıklamalarını beklemeli.

Yangında uyulması gereken davranışlar

Ders sırasında:

 • Sakin olunmalı ve bağırılmamalıdır.
 • Binada oluşabilecek duman/yangın durumunun veya okul yönetiminin talimatlarının ardından, sınıf hızla ve disiplinli bir şekilde terk edilmeli; çantalar sınıfta bırakılmalı;
 • ış mevsiminde ceketler giyilmelidir.
 • Pencereler kapatılmalıdır.
 • Öğretmenlerin talimatlarına uyulmalıdır.
 • Okul yönetiminin anonsları dikkate alınmalıdır.
  Grup olarak birlikte kalınmalı; hızla toplanma yerine gidilmelidir. Acil çıkış yolu ve toplanma yerleri acil çıkış planları sınıf kapısında asılıdır.
 • Sorumlu öğretmenin izni olmadan gruptan ayrılmamalıdır.
 • Okul yönetiminin ve öğretmenin tüm talimatları dikkatle dinlenmelidir.

Teneffüslerde:
Bina içindeki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Binada oluşabilecek duman veya yangın durumunda: Binayı, belirtilmiş acil çıkış yolu üzerinden terk etmeliler.
 • Pencereleri kapatmalı ve sınıf defterini almalıdır (Fakat defter unutulmuş ise, sınıfa geri dönülmeyecektir).
 • Nöbetçi öğretmenlerin talimatlarını dikkate almalı; anonsları dikkatle dinlemelidir (Acil çıkış yolu değişebilir).
 • Binayı hızla ve disiplinli bir şekilde terk etmeli ve belirlenen toplanma yerine gitmelidir; toplanma yerine giden sınıflar bir arada kalmalıdır.

Bina dışındaki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Binaya geri koşmamalıdır.
 • Bir sonraki toplanma yerine gitmeli; diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte grup oluşturulmalıdır.
  Öğretmenlerin ve nöbetçi kişilerin talimatlarına uymalıdır.

Okul dışı tehlike durumlarında uyulması gereken davranışlar

Silahlı Saldırı Durumunda Acil Durum Planı

Tehlike Durumunda Davranış ve Hareket Planı

 • Holde ya da bina girişlerine yakın yerde bulunanlar doğrudan dersliğe hareket etmelilerdir.
 • Alarm anında öğrenciler bulundukları derslikte kalırlar.
 • Öğrenciler tamamıyla sessiz kalmalıdır, talimatlar sessizce fısıltı ile verilmelidir.
 • Kapıları kilitleyin, ışıkları söndürünüz.
 • Tüm camları kapatınız, perde/storları kapatınız.
  Saklanmaya çalışın (masa altı, vb.)
 • Cep telefonlarını kapatınız. Sadece sorumlu kişinin/öğretmenin telefonu açık kalmalı fakat sessize alınmalıdır. Sadece sorumlu kişi cep telefonu/bilgisayarı kullanabilir.
 • Veli ve aileleri haberdar etmeyiniz!
 • Talimatları bekleyiniz

Kapıları sadece kriz masası yöneticisinin ya da meslektaşınızın çağrısı/talimatı üzerine açınız.

Dikkat:
Ancak riskin az olması halinde ya da kriz masası yöneticisinin talimatı üzerine okuldan çıkılabilir ve toplanma alanına (okul kapısının önündeki park yerine) geçilebilir.

 


last update: 2021-12-03