Deprem ve Yangın Alarm Planı

Depremde uyulması gereken davranışlar

Ders sırasında:

 • Derslik terk edilmemelidir.
 • Sakin olunmalı; bağırılmamalıdır.
 • Pencerelerden ve düşebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.
 • Masa yanına çökülmeli ve sağlam bir yere tutunarak özellikle vücudun baş ve yüz bölgesi korunmalıdır.
 • Depremin ardından okul binası öğretmenle birlikte tahliye edilmelidir.
 • Mutlaka sınıfça toplu halde kalınmalıdır.

Teneffüslerde:
Bina içindeki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Ana bina ve eklentilerinde (derslikler, kantin, kütüphane, vs.) bulunan öğrenciler "ders sırasında" başlığı altında belirtilenleri yapmalıdır.
 • Merdivenlerde bulunan öğrenciler merdivenleri hızla terk ederek güvenli bir bölgeye sığınmalı ve çök-kapan-tutun hareketi yapmalıdır.
 • Depremden sonra bina tahliye edilmelidir.

Bina dışındaki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Alçak binaların yanında veya boş alanlarda kalmalıdırlar (komşu bahçe duvarında, kantin).
 • Depremden sonra toplanma alanına gidilmelidir.

Yangında uyulması gereken davranışlar

Ders sırasında:

 • Sakin olunmalı ve bağırılmamalıdır.
 • Binada oluşabilecek duman/yangın durumunun veya kontrol merkezi ve karargah servisinin talimatlarının ardından, derslik hızla ve disiplinli bir şekilde terk edilmeli; çantalar derslikte bırakılmalı; kış mevsiminde ceketler giyilmelidir.
 • Pencereler ve en son çıkan kapıları kapatılmalıdır.
 • Öğretmenlerin talimatlarına uyulmalıdır.
 • Okul yönetiminin anonsları dikkate alınmalıdır.
 • Grup olarak birlikte kalınmalı; hızla toplanma alanına gidilmelidir. Acil çıkış yolu ve toplanma alanları, acil çıkış planları derslik kapısında asılıdır.
 • Sorumlu öğretmenin izni olmadan gruptan ayrılmamalıdır.
 • Kontrol merkezi ve karargah servisinin ve öğretmenin tüm talimatları dikkatle dinlenmelidir.

Teneffüslerde:
Bina içindeki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Binada oluşabilecek duman veya yangın durumunda: Binayı, belirtilmiş acil çıkış yolu üzerinden terk etmeliler.
 • Pencereleri kapatmalı ve sınıf defterini almalıdır (Fakat defter unutulmuş ise, sınıfa geri dönülmeyecektir).
 • Nöbetçi öğretmenlerin talimatlarını dikkate almalı; anonsları dikkatle dinlemelidir (Acil çıkış yolu değişebilir).
 • Binayı hızla ve disiplinli bir şekilde terk etmeli ve belirlenen toplanma yerine gitmelidir; toplanma yerine giden sınıflar bir arada kalmalıdır.

Bina dışındaki öğrenciler:

 • Sakin olmalı ve bağırmamalıdır.
 • Binaya geri koşmamalıdır.
 • Bir sonraki toplanma yerine gitmeli; diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte grup oluşturulmalıdır.
 • Öğretmenlerin ve nöbetçi kişilerin talimatlarına uymalıdır.

Okul dışı tehlike durumlarında uyulması gereken davranışlar

Silahlı Saldırı Durumunda Acil Durum Planı

Tehlike Durumunda Davranış ve Hareket Planı

 • Holde ya da bina girişlerine yakın yerde bulunanlar doğrudan dersliğe hareket etmelilerdir.
 • Alarm anında öğrenciler bulundukları derslikte kalırlar.
 • Öğrenciler tamamıyla sessiz kalmalıdır, talimatlar sessizce fısıltı ile verilmelidir.
 • Kapıları kilitleyin, ışıkları söndürünüz.
 • Tüm camları kapatınız, perde/storları kapatınız.
 • Saklanmaya çalışın (masa altı, vb.)
 • Cep telefonlarını kapatınız. Sadece sorumlu kişinin/öğretmenin telefonu açık kalmalı fakat sessize alınmalıdır. Sadece sorumlu kişi cep telefonu/bilgisayarı kullanabilir.
 • Veli ve aileleri haberdar etmeyiniz!
 • Talimatları bekleyiniz

Kapıları sadece kriz masası yöneticisinin ya da meslektaşınızın çağrısı/talimatı üzerine açınız.

Dikkat:
Ancak riskin az olması halinde ya da kriz masası yöneticisinin talimatı üzerine okuldan çıkılabilir ve toplanma alanına (okul kapısının önündeki park yerine) geçilebilir.

 


last update: 2023-02-15