Kütüphane

Özel Alman Lisesi Kütüphanesi

Okul kütüphanemizin misyonu, öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphanede sunulan bilgi kaynaklarından eşit koşullarda yararlanmasıdır. Bu misyon sayesinde öğrencilerimiz eleştirel düşünme, okuma motivasyonu, bilimsel araştırma yapma ve elde edilen bilgiyi etik açıdan doğru kullanma becerileri kazanmaktadır.

Öğrencilerimizin, elde edilen bilgiyi bağımsız ve özenli bir şekilde kullanan bireyler haline gelmesi için, dinamik, etkin ve okulumuzun ihtiyaçlarına odaklı bir kütüphane, okulumuzun eğitim misyonunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin okumayı ve öğrenmeyi sevmesi de yine amaçlarımız arasındadır.

Kütüphane ekibimiz, eğitim sürecinin bir paydaşıdır ve aynı zamanda bilgilerin sağlanmasında ve bilgilere erişimde etkin bir rol oynamaktadır.

Kütüphanecilerimiz öğretmen ve öğrencilerimizin, hem okula yönelik hem de kişisel ilgi alanlarına yönelik doğru kaynağı bulmasına memnuniyetle yardımcı olmaktadır.

Kütüphanemizde, Almanca ve Türkçe düşünsel, bilimsel ve sanatsal kitapların yanı sıra danışma kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel kaynaklar (DVD, CD, sesli kitap), çizgi romanlar, sınav hazırlık kitapları ile yine Türkçe ve Almanca olarak Türk, Alman ve Dünya edebiyatının en güzel kurgu seçkileri yer almaktadır.    

Kütüphanemizde internet erişimi olan sekiz adet bilgisayar, bir yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi bulunmakadır. Ayrıca sessiz bir ortamda çalışmak isteyen tek bir öğrenciye veya gruba hitap eden çalışma masaları da mevcuttur.

Kütüphane Otomasyon programımız YORDAM’dır.

Öğrencilerimiz, öğrenci numaraları ile istedikleri yayınları iki haftalığına ödünç alabilmektedir. İhtiyaç durumunda ödünç aldıkları yayınların süreleri uzatılabilmektedir.

Öğrencilerimizi okumaya ve araştırma yapmaya yönlendirmek, kütüphaneyi kullanmaya teşvik etmek için özellikle kütüphane haftasında, slogan yarışması, kitap kapağı tasarım atölyesi gibi birçok etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma saat 7:30 – 16:30.

İrtibat: kutuphane@ds-istanbul.net


last update: 2023-06-19