Okul Yapısı

İstanbul Alman Lisesi, iki kültürü aynı çatı altında bulunduran bir kurumdur. Lise eğitimi, 1 yıl süren hazırlık sınıfı ile başlar ve 9.-12. sınıf seviyeleri ile devam eder. Okulun hedefi, tüm öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı lise diplomasının yanı sıra Alman Olgunluk Sınavı’nı başarıyla geçerek, Abitur Diplomasını almalarını sağlamaktır. Öğrenciler Alman Olgunluk Sınavı’nda; matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerinde sınava tabi tutulurlar. Abitur diplomasını alan öğrenciler, diğer tüm Abitur sahibi öğrenciler gibi Almanya’da üniversite eğitimi alma fırsatını elde ederler. Almanya’da Abitur yapan bir öğrenciden ayrı tutulmazlar.

    

Abitur sınavında tüm eğitim alanlarının (dil-edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri) yer alması zorunludur. Almanca dersi Abitur sınavında zorunlu derstir.

Özel Alman Lisesi, tüm öğrencilerine bir arada aynı ilkelere bağlı olarak eğitim veren ve kültürel karşılaşmayı sağlayan bir okul olarak faaliyet göstermektedir. Özel Alman Lisesi’nde her iki ülkenin dili ve kültürü bir araya gelir ve kültürlerarası uyum ve etkileşim, okul programının başlıca hedefi olarak görülmektedir.


 last update: 2023.08.25